HUISREGELS STICHTING IEPENLOFTSPUL HERMAN DE STREUPER

De huisregels van Stichting Iepenloftspul Herman de Streuper (hierna Iepenloftspul), alsmede antwoord op veel gestelde vragen vindt u hieronder.

Tip: neem een (klein) kussentje mee voor op de tribune! 

Wordt er een bui(tje) verwacht? Neem een poncho mee want een paraplu is niet toegestaan op de tribune.

Al of niet doorgaan van een voorstelling van het Iepenloftspul
Wanneer een voorstelling niet doorgaat, wordt dat uiterlijk diezelfde avond tussen 17.00 en 18.00 uur bekend gemaakt op de website en op onze facebook pagina. De tickets zijn dan geldig op de eerstvolgende reserve datum. Gaat ook op die datum de voorstelling niet door, dan zijn de tickets geldig op de tweede reserve datum.

Aanvangstijd
De voorstelling begint om 20.30 uur. Het terrein is open vanaf 19.30 uur en de tribune vanaf 20.00 uur.

Wat is het adres, waar is het Iepenloftspul?
De locatie van het Iepenloftspul is Bisschoplaan in Katlijk. Tussen huisnummer 7 en 9 van de Schoterlandseweg in Katlijk rijdt u de Bisschoplaan in tot vlak voor de kruising met de Aaltjelaan. Het speelterrein bevindt zich aan de linkerzijde.

Klik hier voor Google Maps

Parkeren
Parkeren van auto’s kan op het terrein en is gratis. Wij verzoeken u echter indien mogelijk om zoveel mogelijk op de fiets te komen.

Is het Iepenloftspul toegankelijk voor mindervalide mensen?
Kom je in een rolstoel? Geef het even aan per mail. Wij hebben een beperkt aantal rolstoelplaatsen per avond.

Betalingsmogelijkheden
U kunt zowel per pin als contant betalen.

Afval
Het Iepenloftspul is te gast op het terrein van de Familie Huisman. Het terrein dient door ons in de oorspronkelijke staat weer achtergelaten te worden. Laat daarom geen afval achter op het terrein maar gooi alle afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Legitimeren
Als bezoeker van het Iepenloftspul dient u zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht. Indien geen legitimatiebewijs getoond kan worden kan de toegang tot het evenement geweigerd worden.

Aansprakelijkheid
Betreding van het terrein van het Iepenloftspul is op eigen risico. Het Iepenloftspul en mee werkende organisaties kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële en/of immateriële schade. Voor diefstal, verlies en/of vernieling is het Iepenloftspul niet aansprakelijk. Het Iepenloftspul adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het evenement en/of achter te laten in de auto.

Opnames
Tijdens het Iepenloftspul kunnen foto’s en video’s gemaakt worden voor onze website en social media kanalen met promotiedoeleinden. Door het kopen van een ticket geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken. Zodra de bezoeker na het Iepenloftspul een foto van zichzelf ziet en dit niet gewenst is kan dit per mail gemeld worden.

Controles
Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse tickets of fraude met legitimatie) kan de organisatie aangifte doen bij de politie. Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door veiligheidsmedewerker. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
Het is in principe niet mogelijk om tussentijds de locatie van het evenement te verlaten, omdat toegangskaarten slechts éénmaal gescand kunnen worden bij het betreden van het terrein. Meld het even bij iemand van de organisatie als u toch om wat voor reden ook het terrein tussentijds te verlaten.

EHBO
Op het Iepenloftspul is een EHBO-post aanwezig, hier kun je terecht voor alle soorten ongevallen. Volg hierbij te allen tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties.

Drugs
Het Iepenloftspul voert een zero-tolerance beleid op het gebied van drugs. Indien geconstateerd wordt dat een bezoeker drugs bij zich of genomen heeft, zal de toegang geweigerd of van het terrein verwijderd worden. In het geval van het in bezit hebben van een grote hoeveelheid drugs en/of vermoedens/constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.

Alcohol
Bezoekers onder de leeftijd van 18 die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden van het terrein verwijderd bij controle.

Roken
Het is verboden om bij evenementen die binnen plaats vinden te roken. Het Iepenloftspul zal ervoor zorgen dat er voor de rokers een gelegenheid is waar dit wel kan.

Wat mag niet mee
Het mee naar binnen nemen van eten en drank is niet toegestaan. Het is verboden om het terrein van het Iepenloftspul met het volgende te betreden. Glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opnamen en fotoapparatuur (hierdoor wordt niet verstaan, digitale compacte camera’s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie). Dit alles op straffe van in beslagname en/of aangifte.

Stichting Iepenloftspul Herman de Streuper

Juni 2022